Kaj je direktiva EU o žvižgačih zahtevah?

Delite
Kaj je direktiva EU o žvižgačih zahtevah?

Približuje se rok za izvajanje Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu oseb, ki poročajo o kršitvah prava Unije. Namen direktive je obvezati podjetja in subjekte javnega sektorja, da izvajajo postopke, ki bodo zagotovili, da lahko zaposleni zaupno prijavijo kršitve zakonodaje.

Osebni obseg uporabe

Subjekti, navedeni v Direktivi, kot so dolžni uvesti postopke, vključujejo:

  1. Enterprise, ki zaposlujejo najmanj 50 zaposlenih, ne glede na naravo njihove dejavnosti,
  2. Mala in mikropodjetja, ki med drugim sodelujejo na razpisih za javna naročila, uporabljajo sredstva EU, so izpostavljena pranju denarja ali pripadajo reguliranim osebam v finančni storitveni sektor,
  3. Pravne osebe v javnem sektorju.

Praktične posledice izvajanja Direktive

Nove obveznosti bodo vključevale zlasti:

  1. razvoj varnega in zaupnega notranjega in zunanjega postopka poročanja prijaviteljev (t. i. poti poročanja),
  2. Zagotavljanje anonimnosti in zaščite prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi,
  3. izvajanje spremljanja in evidence prejetih obvestil,
  4. Sprejem nadaljnjih ukrepov za ustavitev kršitev zakona in preprečevanje prihodnjih incidentov.

Novi predpisi podjetnikom prinašajo potrebo po prilagoditvi že obstoječih postopkov zahtevam iz Direktive ali oblikovanju celovitega sistem znotraj družba za zaupni sprejem, analizo in posredovanje informacij v zvezi s kršitvami zakona. Delovanje pravilno delujočih sistemov je lahko ravnati z usposobljenim zaposlenega, uradnika za varstvo podatkov, ali zunanje podjetje.

Rok za izvajanje novih zahtev

Subjekti v zasebnem sektorju z najmanj 250 zaposlenimi in subjekti v javnem sektorju morajo do 17. decembra 2021 izvajati mehanizme poročanja na najnovejše. Rok za pravne osebe zasebnega sektorja z manj kot 250 zaposlenimi je bila podaljšana na 17. december 2023.

Možne sankcije

Subjekti, ki ne izvajajo postopkov, ki izhajajo iz Direktive, in zlasti ne uvajajo varnih poti poročanja, bodo veljali učinkoviti — sorazmerno in odvračilne sankcije. Znesek sankcije določi nacionalni zakonodajalec.

Morda vas bo zanimalo tudi

Več člankov

Preizkusite WeMoral zdaj!

Pomagali vam bomo pri izvajanju celovite rešitve za prijavljanje nepravilnosti.

Prijavite se