Czym jest Dyrektywa UE w sprawie sygnalistów?

Publikuj
Czym jest Dyrektywa UE w sprawie sygnalistów?

Zbliża się termin wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Celem dyrektywy jest zobowiązanie przedsiębiorstw oraz podmiotów w sektorze publicznym do wdrożenia procedur, które zapewnią pracownikom możliwość poufnego zgłaszania naruszeń prawa. Na podstawie dyrektywy powstał projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów.

Na kogo Dyrektywa nakłada nowe wymagania?

Podmioty wskazane w dyrektywie jako zobowiązane do wprowadzenia procedur to między innymi:

  1. Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników, niezależnie od charakteru działalności,
  2. Małe i mikro przedsiębiorstwa, które m.in. biorą udział w przetargach na zamówienia publiczne, wykorzystują środku unijne, są narażone na pranie brudnych pieniędzy lub należą do podmiotów regulowanych sektora usług finansowych,
  3. Podmioty prawne w sektorze publicznym.

Jakie konsekwencje dla zobowiązanych ma wprowadzenie Dyrektywy?

Do nowych obowiązków zobowiązanych będzie należało w szczególności:

  1. Stworzenie bezpiecznej i poufnej wewnętrznej oraz zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów (tzw. bezpiecznych kanałów raportowania),
  2. Zapewnienie anonimowości i ochrony sygnalistów przed odwetem,
  3. Prowadzenie monitoringu i ewidencji otrzymywanych zgłoszeń,
  4. Podejmowanie działań następczych w celu zaprzestania naruszeń prawa i zapobieżenia incydentom w przyszłości.

Nowe regulacje oznaczają dla przedsiębiorców przed wszystkim konieczność dopasowania istniejących już procedur do wymagań ujętych w Dyrektywie lub stworzenie w ramach przedsiębiorstwa kompleksowego systemu poufnego przyjmowania, analizowania i przekazywania informacji dotyczących naruszeń prawa. Obsługą poprawnie funkcjonujących systemów może zajmować się przeszkolony pracownik, Inspektor Ochrony Danych lub firma zewnętrzna.

Od kiedy polskie firmy i instytucje muszą się dostosować do nowych wymogów?

Podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające od 250 pracowników oraz podmioty w sektorze publicznym są zobowiązane do wdrożenia mechanizmów raportowania najpóźniej do 17.12.2021 r. Dla podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających poniżej 250 pracowników termin został wydłużony do 17 grudnia 2023 r.

Co grozi podmiotom, które nie wdrożyły wymogów Dyrektywy?

Wobec podmiotów, które nie wdrożą procedur wynikających z Dyrektywy, w szczególności nie wprowadzą bezpiecznych kanałów raportowania, będą stosowane skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje. Wysokość sankcji zostanie ustalona przez ustawodawcę krajowego.

Gdzie znajdę informacje źródłowe?

Pod podanym linkiem możesz przeczytać treść unijnych wytycznych - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (PE/78/2019/REV/1). Możesz również dowiedzieć się wiecej o Projekcie polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Jak wdrożyć system dla sygnalistów w firmie?

Nasze rozwiązanie w pełni spełnia wszystkie przepisy unijne i lokalne. Oferujemy jednodniowe i bezproblemowe wdrożenie. Oprócz tego, że Twoja firma jest zgodna z wymogami prawnymi, dbamy o wizerunek Twojej organizacji jako przejrzystego i bezpiecznego środowiska pracy. Wypróbuj WeMoral już dziś! Sprawdź jak działa system dla sygnalistów.

Może Cię również zainteresować

Więcej artykułów

Wypróbuj WeMoral już teraz!

Pomożemy twojej firmie we wdrożeniu kompleksowego rozwiązania do zgłaszania nieprawidłowości.

Rejestracja