Hvordan varsling fungerer?

Hvordan varsling fungerer?

Når du registrerer deg for WeMoral varslingstjeneste, vil vi forberede en dedikert offentlig rapporteringsside tilpasset spesielt for dine behov (problemfri og uten ekstra avgifter). Du vil motta en lenke til en dedikert rapporteringsside som du kan distribuere blant ansatte og andre interessenter. Alle som ønsker å rapportere en forsømmelse, kan deretter få tilgang til den oppgitte lenken og følge tre enkle trinn:

1

Beskriv problemet

Varsleren fyller i en anonym og 100% sikker form. Dette trinnet er veldig grei.

2

Gi bakgrunnen

Varsleren kan laste opp vedlegg og gi ytterligere informasjon om nødvendig. Alle feltene i dette skjemaet kan defineres av deg.

3

Send inn

Alle data er kryptert og det opprettes en ny saksrapport. Saksbehandlere tildelt av deg blir varslet og kan svare. Saksvedlegg skannes for virus. Varsleren mottar en unik passordbeskyttet lenke til saken for videre kommunikasjon.

Etter at du har sendt inn rapporten, leveres den til panelet ditt på WeMoral-tjenesten, og de utpekte personene blir informert om det via e-post. Beslutningen fattes da om hvordan man går videre med rapporten. Samtidig kan saksbehandleren i din bedrift trygt kontakte varsleren for å få mer informasjon eller gi tilbakemeldinger fra selskapet. Hele prosessen med toveiskommunikasjon er kryptert og sikker, og opprettholder de høyeste konfidensialitetsstandardene.