Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Hva er WeMoral varslingstjenesten?

WeMoral varslingstjeneste er en web-basert løsning dedikert til din bedrift og tilgjengelig for dine ansatte og interessenter som gjør at de kan rapportere eventuelle mislighold på arbeidsplassen. Slike rapporterte handlinger eller atferd (hendelser) kan, hvis de ikke er identifisert og adressert, påvirke selskapets aktivitet eller skape alvorlig ansvar (om i.a. helse og sikkerhet, miljø, menneskerettigheter, individuelle rettigheter, personvern osv.).

Er det obligatorisk? Siden når skal firmaet mitt implementere en varslingstjeneste?

UE-varslerdirektivet introduserer faste frister hvorfra varslingstjenestens besittelse er obligatorisk for enkeltorganisasjoner. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for en tidligere frivillig implementering av et slikt system i din bedrift dersom det ikke dekkes av forpliktelsen. I henhold til UE varslerdirektivet:

Fra og med 17. desember 2021 - den nye loven må transponeres i nasjonal lov av EUs medlemslander. fra denne datoen må hver organisasjon med minst 250 ansatte være klar til å overholde den nye loven.

Fra og med 17. desember 2023 - hver organisasjon med 50 — 249 ansatte må være klare til å overholde den nye loven og gjennomføre en varslingstjeneste.

Hva pålegger plikten til å ha en varslingstjeneste? Hvor er det aktuelt?

Det nye kravet kommer fra Europaparlamentets- og rådets direktiv (EU) 2019/1937 av 23. oktober 2019 om beskyttelse av personer som rapporterer brudd på unionsloven, og det forplikter alle enheter som opererer i EU til å være i samsvar med det. Direktivet finner du her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

Hva slags varslingskanal må implementeres?

Interne varslingskanaler blir viktigere enn noensinne. Ifølge direktivet skal arbeidsgivere iverksette egnede interne systemer for å oppmuntre sine ansatte til å rapportere hendelser internt, dvs. til arbeidsgiveren i første omgang. Det skal imidlertid bemerkes at varslere vil bli beskyttet av direktivet også ved rapportering til kompetente myndigheter eller til media.

EU-direktivet stiller spesifikke krav til varslingskanalens art som skal leveres. Hovedbetingelsen er at systemet skal sikre varslerens anonymitet. WeMoral er en kompleks løsning som gir arbeidsgivere overensstemmelse med alle de nyeste kravene, og gir ansatte det høyeste nivået av sikkerhet og anonymitet.