Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is de klokkenluidersdienst WeMoral?

WeMoral klokkenluidersservice is een webgebaseerde oplossing voor uw bedrijf en beschikbaar voor uw werknemers en belanghebbenden waarmee ze elk wangedrag op de werkplek kunnen melden. Dergelijke gemelde acties of gedragingen (incidenten) kunnen, indien niet geïdentificeerd en aangepakt, de activiteit van het bedrijf beïnvloeden of ernstige aansprakelijkheid vormen (met betrekking tot gezondheid en veiligheid, milieu, mensenrechten, individuele rechten, privacy enz.).

Is het verplicht? Sinds wanneer moet mijn bedrijf een klokkenluidersdienst implementeren?

De EU-klokkenluiderrichtlijn introduceert vaste termijnen van waaruit het bezit van de klokkenluiderdienst verplicht is voor individuele organisaties. Dit sluit echter niet de mogelijkheid uit van een eerdere vrijwillige implementatie van een dergelijk systeem in uw bedrijf als het niet onder de verplichting valt. Volgens de richtlijn klokkenluiders van de EU:

Vanaf 17 december 2021 moet de nieuwe wet door de EU-lidstaten in nationaal recht worden omgezet. Vanaf deze datum moet elke organisatie met minstens 250 werknemers bereid zijn om aan de nieuwe wet te voldoen.

Vanaf 17 december 2023 moet elke organisatie met 50-249 werknemers klaar zijn om aan de nieuwe wet te voldoen en een klokkenluidersdienst te implementeren.

Wat legt de verplichting op om een klokkenluidersdienst te hebben? Waar is het van toepassing?

De nieuwe eis komt voort uit de Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden en verplicht elke entiteit die binnen de EU actief is eraan te voldoen. De richtlijn vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

Welk soort klokkenluiderkanaal moet er worden geïmplementeerd?

Interne klokkenluiders worden belangrijker dan ooit. Volgens de richtlijn moeten werkgevers passende interne systemen implementeren om hun werknemers aan te moedigen incidenten intern te melden, d.w.z. in de eerste plaats aan hun werkgever. Er zij echter op gewezen dat klokkenluiders ook door de richtlijn zullen worden beschermd wanneer ze verslag uitbrengen aan de bevoegde autoriteiten of aan de media.

De EU-richtlijn stelt specifieke eisen aan de aard van het te verstrekken klokkenluiderkanaal. De belangrijkste voorwaarde is dat het systeem de anonimiteit van de klokkenluider waarborgt. WeMoral is een complexe oplossing die werkgevers voorziet van de naleving van de nieuwste vereisten en werknemers het hoogste niveau van beveiliging en anonimiteit biedt.