Kas ir ES Ziņotāju direktīva?

Kopīgot
Kas ir ES Ziņotāju direktīva?

Tuvojas termiņš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, īstenošanas termiņš. direktīvas mērķis ir uzlikt uzņēmumiem un valsts sektora struktūrām pienākumu īstenot procedūras, kas nodrošinās, ka darbinieki var konfidenciāli ziņot par likuma pārkāpumiem.

Personiskā piemērošanas joma

Vienības, kas direktīvā norādītas kā pienākums ieviest procedūras, ir šādas:

  1. Enterprises, kas nodarbina vismaz 50 darbiniekus neatkarīgi no viņu darbības veida,
  2. Mazie uzņēmumi un mikrouzņēmumi, kas cita starpā piedalās publiskā iepirkuma konkursos, izmanto ES līdzekļus, ir pakļauti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai pieder regulētām vienībām finanšu pakalpojumu sektors,
  3. Juridiskas personas publiskajā sektorā.

Direktīvas īstenošanas praktiskās sekas

Jaunie pienākumi jo īpaši ietver:

  1. izstrādāt drošu un konfidenciālu iekšējo un ārējo ziņotāju ziņošanas procedūru (tā sauktos ziņošanas kanālus),
  2. Nodrošināt anonimitāti un trauksmes devēju aizsardzību pret atriebību,
  3. Uzraudzības un saņemto paziņojumu uzskaites veikšana,
  4. Veicot turpmākus pasākumus, lai apturētu likuma pārkāpumus un novērstu turpmākus incidentus.

Jaunie noteikumi paredz uzņēmējiem nepieciešamību pielāgot jau esošās procedūras direktīvas prasībām vai izveidot visaptverošu sistēmas ietvaros uzņēmums konfidenciālai saņemšanai, analīzei un informācijas nosūtīšanai par likuma pārkāpumiem. Pareizi funkcionējošu sistēmu darbība var būt apstrādā apmācīti darbinieks, datu aizsardzības inspektors vai ārējs uzņēmums.

Jauno prasību īstenošanas termiņš

Privātajā sektorā esošām struktūrām, kurās ir vismaz 250 darbinieki un vienības publiskajā sektorā, līdz 2021. gada 17. decembrim ir jāīsteno ziņošanas mehānismi jaunākais. Termiņš privātā sektora juridiskām personām, kurās ir mazāk nekā 250 darbinieku, ir pagarināts līdz 2023. gada 17. decembrim.

Iespējamās sankcijas

Uzņēmumi, kas neīsteno no direktīvas izrietošās procedūras un jo īpaši neievieš drošus ziņošanas kanālus, tiks pakļauti efektīvai, proporcionāli un preventīvas sankcijas. Sankcijas apmēru noteiks valsts likumdevējs.

Jūs, iespējams, interesē arī