Praneškite apie susirūpinimą per WeMoral informavimo kanalą

Bendrovė, būdama atsakinga ir vadovaudamasi teisės aktais, reglamentais ir jos Etikos kodeksu, nori, kad kiekvienas galėtų pateikti informaciją ir pranešti apie pažeidimus bei prireikus pasisakyti.

Jei manote, kad organizacija turėtų sužinoti apie tai, kas jai yra nepalanku, arba žinoti apie kieno nors kito veiksmus, kurie gali būti žalingi ar neteisėti – esate tinkamoje vietoje. „WeMoral“ yra informatorių kanalas, leidžiantis saugiai pranešti apie pažeidimus. Pažeidimas, apie kurį pranešama, gali būti susijęs su teisės aktų pažeidimais, įskaitant sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos, žmogaus teisių, asmens teisių ar privatumo pažeidimus.

Kas gali pranešti per WeMoral informatorių kanalą?

Visos suinteresuotosios šalys, darbuotojai, tiekėjai, klientai ir rangovai, gali pranešti per WeMoral visiškai anonimiškai ir saugiai. Visi duomenys yra užšifruoti ir saugomi saugioje vietoje. Jūsų pranešimas vertinamas itin konfidencialiai ir, jei norite, turite galimybę pranešti anonimiškai. Be to, teisės aktai saugo pranešėjus nuo įvairių formų keršto už praneštus pažeidimus.