Ilmiantajia koskevan lakiesityksen kolmas painos

Jaa
Ilmiantajia koskevan lakiesityksen kolmas painos

Verkkosivuilla hallituksen lainsäädäntökeskuksen on jo ilmestynyt kolmas versio lakiluonnoksesta henkilöiden suojelusta ilmoittavien henkilöiden suojelusta lain rikkomisesta, joka on täytäntöönpano Puolan oikeusjärjestelmässä Ilmiantajien direktiivit josta olemme jo kirjoittaneet.

Uudessa luonnoksessa ehdotetut muutokset eivät ole merkittäviä, mikä voi tarkoittaa sitä, että olemme lähellä työnantajan epävarmuuden tilaa ja Puolan sääntelyn lopullisen sanamuodon määrittämistä. Tärkeimmät muutokset työnantajien näkökulmasta ja siksi yksiköt, joita tarvitaan sisäisen ilmoitusmenettelyn toteuttamiseen, ovat:

  1. Velvollisuuden täytäntöönpano sisällyttää sisäiseen ilmoitusmenettelyyn kannustinjärjestelmä tämän menettelyn käyttämiseksi — ehdotetun 25.1.7 §: n mukaisesti työnantaja on velvollinen määrittelemään sisäisessä ilmoitusmenettelyssä kannustinjärjestelmä ilmoituksen käyttämiseen sisäinen menettely, jossa rikkominen voidaan tehokkaasti korjata oikeushenkilön organisaatiorakenteessa ja ilmoituksen tekijä katsoo, että vastatoimien vaaraa ei ole. Samaan aikaan lainsäätäjä ei ilmoittanut, millaisia kannustimia menettelyssä voidaan säätää, joten työnantajilla on vapaus tässä suhteessa.
  2. Sisäisen ilmoitusmenettelyn uuden valinnaisen osan käyttöönotto suunnitellun 25.2.4 artiklan mukaisesti. Työnantajan asettama sisäinen ilmoitusmenettely voi lisäksi kattaa ymmärrettäviä tietoja turvallisen ja jäljittämättömän ilmoituksen periaatteista IT-järjestelmässä, varmistamalla hakijan yksityisyyden säilyttäminen.
  3. Muutokset henkilötietojen käsittelyn laajuuteen — uudessa lakiluonnoksessa ehdotetaan muun muassa henkilötietojen ja muiden hakemusrekisteriin sisältyvien tietojen säilytysaikaa pidentämään. Tämän ajanjakson on oltava 15 kuukautta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana seuranta on saatettu päätökseen, tai aloitettavien toimien päättymisen jälkeen.
  4. Täytäntöönpanon määräajan tarkistaminen — yksityisten tahojen, joissa työskentelee vähintään 50 henkilöä ja alle 250 henkilöä, on luotava sisäinen menettely 17. joulukuuta 2023 mennessä. Jäljellä olevien yksiköiden on täytettävä tämä velvoite kahden kuukauden kuluessa laskun voimaantulosta.

Saatat myös olla kiinnostunut