Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Co je služba WeMoral whistleblowing?

WeMoral whistleblowing service je webové řešení určené pro vaši společnost a dostupné vašim zaměstnancům a zúčastněným stranám, které jim umožňuje nahlásit jakékoli zneužití na pracovišti. Takové hlášené akce nebo chování (incidenty) mohou, pokud nejsou identifikovány a řešeny, ovlivnit činnost společnosti nebo vytvářet vážnou odpovědnost (pokud jde o zdraví a bezpečnost, životní prostředí, lidská práva, práva jednotlivce, soukromí atd.).

Je to povinné? Odkdy by měla moje společnost implementovat službu informování?

Směrnice o informátorovi UE zavádí stanovené lhůty, od nichž je držení oznamovací služby povinné pro jednotlivé organizace. To však nevylučuje možnost dřívějšího dobrovolného zavedení takového systému ve vaší společnosti, pokud se na něj nevztahuje povinnost. Podle směrnice o informátorovi UE:

Od 17. prosince 2021 - nový zákon musí být do vnitrostátního práva transponován členskými státy EU. od tohoto data musí být každá organizace s nejméně 250 zaměstnanci připravena dodržovat nový zákon.

Od 17. prosince 2023 - každá organizace s 50 — 249 zaměstnanci musí být připravena dodržovat nový zákon a zavést službu informování.

Co ukládá povinnost mít službu oznamování? Kde je to použitelné?

Nový požadavek vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které hlásí porušení práva Unie, a zavazuje, aby každý subjekt působící v EU byl v souladu s ním. Směrnici najdete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

Jaký druh kanálu whistleblowing je třeba implementovat?

Vnitřní oznamovací kanály se stávají důležitějšími než kdy jindy. Podle směrnice by zaměstnavatelé měli zavést vhodné interní systémy s cílem povzbudit své zaměstnance k internímu hlášení incidentů, tj. především zaměstnavateli. Je však třeba poznamenat, že informátoři budou touto směrnicí chráněni i při podávání zpráv příslušným orgánům nebo sdělovacím prostředkům.

Směrnice EU stanoví zvláštní požadavky na povahu kanálu whistleblowing, který má být poskytován. Hlavní podmínkou je, aby systém zajistil anonymitu informátora. WeMoral je komplexní řešení, které zaměstnavatelům poskytuje dodržování všech nejnovějších požadavků a poskytuje zaměstnancům nejvyšší úroveň zabezpečení a anonymity.