Третото издание на законопроекта за лицата, подаващи сигнали

Споделяне
Третото издание на законопроекта за лицата, подаващи сигнали

На уебсайта на Правителствения законодателен център вече се появи третата версия на проектозакона за защита на лицата, съобщаващи за нарушения на закона, който е внедряване в полската правна система Директиви за подаване на сигнали за която вече сме писали.

Промените, предложени в новия проект, не са значителни, което може да означава, че сме близо до края на състоянието на несигурността на работодателите и определянето на окончателната формулировка на полския регламент. Най-важните промени от гледна точка на работодателите и следователно на субектите, които ще бъдат задължени да прилагат процедурата за вътрешно уведомяване, са:

  1. Изпълнение на задължението за включване във вътрешната процедура за уведомяване на система от стимули за използване на тази процедура — в съответствие с предложената чл.25.1.7. от Закона работодателят е длъжен да уточни във вътрешната процедура за уведомяване система от стимули за използване на уведомлението вътрешна процедура, при която нарушението може да бъде ефективно отстранено в рамките на организационната структура на юридическото лице и нотификаторът счита, че не съществува риск от ответни действия. В същото време законодателят не посочи какви стимули могат да бъдат предвидени в процедурата, поради което работодателите ще имат свобода в това отношение.
  2. Въвеждане на нов незадължителен елемент от вътрешната процедура за нотифициране в съответствие с планирания член 25.2.4. Вътрешната процедура за уведомяване, установена от работодателя, може допълнително да обхваща разбираема информация за принципите на безопасно и непроследяващо уведомяване в системата ИТ, като гарантира запазването на неприкосновеността на личния живот на
  3. Промени в обхвата на обработването на лични данни — новият законопроект предлага, наред с другото, да се увеличи срокът на съхранение на личните данни и друга информация, съдържаща се в регистъра на заявленията. Този срок трябва да бъде 15 месеца след края на календарната година, през която е завършено последващото действие, или след приключване на започнатите действия.
  4. Преразглеждане на крайния срок за изпълнение — частни субекти, за които работят най-малко 50 души и по-малко от 250 души, ще трябва да установят вътрешна процедура до 17 декември 2023 г. Останалите субекти ще трябва да изпълнят това задължение в срок от 2 месеца от датата на влизане в сила на законопроекта.

Може да се интересувате и от